• W PRZESTRZENI BIOGRAFII – IDENTYFIKACJA DOŚWIADCZEŃ, PROCESÓW I ZMIAN
    W dniach 09-11 maja 2018 roku we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 100-lecia wydania ´Chłopa polskiego w Europie i w Ameryce´ – Floriana Znanieckiego i Williama Thomasa. Obrady konferencyjne będą koncentrowały się wokół czterech głównych obszarów tematycznych: dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu metody biograficznej jako podejścia badawczego i praktycznego, aktualnych sposobów realizacji podejścia biograficznego, perspektyw rozwoju podejścia biograficznego w badaniach społecznych i humanistycznych oraz identyfikowania doświadczenia, procesów i zmiany w przestrzeni ludzkich biografii. Więcej informacji na http://thomasznaniecki2018.dsw.edu.pl/
  • XIII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GERONTOLOGICZNEGO
    W dniach 17-18 listopada 2017 roku w Warszawie odbędzie się XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Podczas Zjazdu omówione zostaną między innymi procesy demograficzne i ich wpływ na społeczeństwo oraz gospodarkę a także zagadnienia związane z polityką senioralną i opieką długoterminową. W programie znajdą się również interdyscyplinarne społeczno-środowiskowe problemy starości i starzenia. Zjazd będzie unikalną platformą dyskusji specjalistów z dziedziny m.in. geriatrii, gerontologii, medycyny rodzinnej. Więcej na stronie http://kobietaimezczyzna.info/zdrowe-starzenie/