• IV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD ANDRAGOGICZNY
    W dniach 28-29 czerwca 2021 odbędzie się w Łodzi IV Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny. Organizatorem jest Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem przewodnim Zjazdu jest Edukacja dorosłych — w stronę zrównoważonego rozwoju. Hasło odnosi się nie tylko do opracowanych przez UNESCO Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 promującego między innymi podnoszenie jakości edukacji i zapewnianie możliwości uczenia się przez całe życie, ale także do szerokiego i głębokiego spojrzenia na edukację dorosłych, która miałaby sprostać wyzwaniom czasu.

    Więcej informacji na stronie Zjazdu.

  • INDYWIDUALNE KONSULTACJE W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO
    Zapraszamy studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do skorzystania z nowej oferty Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ, indywidualnych konsultacji w zakresie rozwoju osobistego. Bezpłatne zapisy na sesje trwają od 01.11.2020 do 30.06.2021.
    O konsultacjach Zgłoszenie