• XXXII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW
    W dniach 17 – 22 września 2018 roku w Łagowie Lubuskim odbędzie się XXXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju nau-kowego młodych pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, bogacenia własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Więcej na stronie Internetowej
  • VII KONFERENCJA NARRACYJNA „NARRACJA I ROZWÓJ”
    W dniach 27-29 września 2018 roku w Kazimierzu nad Wisłą odbędzie się VII Konferencja Narracyjna „Narracja i Rozwój”. Narracje konstytuują osobowości oraz otaczający nas świat. Warto zatem eksplorować i opisywać procesy doprowadzające do tego, że „życie jest opowieścią”. Jaką rolę pełnią w rozwoju człowieka? W jaki sposób „chłoniemy” narracyjne schematy, według których przebiegają procesy regulacji zachowania? Jak narracja leczy, jak uczy, jak kształtuje relacje? Powyższe zagadnienia można potraktować jako przedmiot wspólnej refleksji badaczy podczas VII Konferencji Narracyjnej. Więcej na stronie Internetowej