• W PRZESTRZENI BIOGRAFII – IDENTYFIKACJA DOŚWIADCZEŃ, PROCESÓW I ZMIAN
  W dniach 09-11 maja 2018 roku we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 100-lecia wydania ´Chłopa polskiego w Europie i w Ameryce´ – Floriana Znanieckiego i Williama Thomasa. Obrady konferencyjne będą koncentrowały się wokół czterech głównych obszarów tematycznych: dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu metody biograficznej jako podejścia badawczego i praktycznego, aktualnych sposobów realizacji podejścia biograficznego, perspektyw rozwoju podejścia biograficznego w badaniach społecznych i humanistycznych oraz identyfikowania doświadczenia, procesów i zmiany w przestrzeni ludzkich biografii. Więcej informacji na http://thomasznaniecki2018.dsw.edu.pl/
 • X KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU ZAKOPIAŃSKICH KONFERENCJI NAUKOWYCH ORAZ SZKOŁA MŁODYCH ANDRAGOGÓW
  W dniach 17-18 maja 2018 roku w Zakopanem odbędzie się X Konferencja Naukowa z cyklu Zakopiańskich Konferencji Naukowych. Rok 2018 to rok szczególny, bo to rok obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Stąd Komitet Naukowy przedsięwzięcia w porozumieniu z Zarządem ATA hasłem wywoławczym konferencji uczynił temat: "100 lat edukacji dorosłych w Polsce historyczne i teraźniejsze przestrzenie narracji andragogicznej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Komunikacie nr 1. W ramach tegorocznej Zakopiańskiej Konferencji Andragogicznej zorganizowana zostanie także (w nowej formule) kolejna edycja Szkoły Młodych Andragogów. Komunikat nr 1
  Zgłoszenie
  Szkoła Andragogów
  KAD