EXLIBRIS BIBLIOTEKA GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania artykułów naukowych, zarówno prac oryginalnych, przeglądowych, teoretycznych, do publikacji w czasopiśmie „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej”, z zakresu szeroko rozumianej starości jak i starzenia się. Prace publikowane są w języku polskim i angielskim. Podstawą do przyjęcia artykułów zgłoszonych do publikacji są recenzje wykonywane w systemie tzw. ślepej recenzji, w ramach której zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Artykuły należy zgłaszać poprzez system OJS.

Tekst alternatywny