LISTA CZASOPISM PUNKTOWANYCH

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych będący załącznikiem do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r., który jest sprostowaniem do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.
Wykaz
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych będący załącznikiem do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. Wykaz
Aktualny wykaz wydawnictw (załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.) Wykaz