Kalendarz akademicki 2021/2022

 

Zarządzenie Rektora UŁ nr 150 z dnia 17.05.2021 w sprawie: podziału roku akademickiego 2021/2022

 • Na podstawie: art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 25 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) oraz § 29 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

1. I semestr (zimowy) trwa od 1 października 2021 r. do 20 lutego 2022 r.:

 • 1)uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 1 października 2021 r.;

 • 2) wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się do 2 października 2021 r.;

 • 3) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 października 2021 r. i trwają do 23 stycznia 2022 r.;

 • 4) wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • a) 31 października 2021 r. – dzień rektorski (studia niestacjonarne),

 • b) 2 listopada 2021 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),

 • b) od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.– zimowa przerwa świąteczna,

 • c) od 7 do 13 lutego 2022 r. – przerwa międzysemestralna;

 • 5) wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:

 • a) od 24 stycznia do 6 lutego 2022 r. – zimowa sesja egzaminacyjna,

 • b) od 14 do 20 lutego 2022 r. – zimowa sesja poprawkowa.


 • Dziekani mogą zarządzić mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

 

2. II semestr (letni) trwa od 21 lutego do 30 września 2022 r.:

 • 1)zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 21 lutego i trwają do 13 czerwca 2022 r.;

 • 2)wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • a) od 13 do 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna,

 • b) 2 maja 2022 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),

 • c) jeden piątek majowy – dzień rektorski z okazji Juwenaliów (studia stacjonarne i niestacjonarne),

 • d) 24 maja 2022 r. – dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne);

 • e) 5 czerwca 2022 r. – dzień wolny (studia niestacjonarne);

 • 3) Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze letnim;

 • a) od 14 czerwca do 11 lipca 2022 r. – letnia sesja egzaminacyjna,

 • b) od 12 lipca do 30 września 2022 r. – przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.;

 • c) terminy zaliczeń kończących przedmiot i egzaminów w jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala Dziekan.


 • Dziekan może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 20 czerwca 2022 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

Tekst alternatywny