Konferencje naukowe dotychczas zorganizowane przez Katedrę:
andragogiczne:
gerontologiczne:

Współpraca naukowa zagraniczna realizowana aktualnie:
  • Justus– Liebig – Universitat Giessen (Niemcy.)