PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W CYKLU KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Program studiów 1 stopnia, jednolitych, stacjonarnych i niestacjonarnych – siatki godzin

Program studiów 2 stopnia, jednolitych, stacjonarnych i niestacjonarnych – siatki godzin

Program studiów 1 stopnia na specjalności edukacja dorosłych z coachingiem – siatki godzin

Program studiów 2 stopnia na specjalności edukacja dorosłych z coachingiem – siatki godzin