POROZUMIENIE I SKIEROWANIE

OŚWIADCZENIE

ZARZĄDZENIE

OBWIESZCZENIE MINISTRA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ – CIĄGŁEJ

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ – ŚRÓDROCZNEJ

Studenci kierunku pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (I stopień) odbywają obecnie praktykę śródroczną w Uniwersytecie Trzeciego Wieku jak i w Domach Pomocy Społecznej:

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
strona www.3wiek.uni.lodz.pl


Dom Pomocy Społecznej
ul. Dojazdowa 5/7 Kontakt 42 659 87 99