PROJEKTY INDYWIDUALNE REALIZOWANE W KATEDRZE ANDRAGOGIKI I GEROTNOLOGII SPOŁECZNEJ


  CZAS W BADANIACH BIOGRAFICZNYCH - prof. Elżbieta Dubas

  MIKROŚWIATY DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - dr Anna Gutowska

  UCZENIE SIĘ STAROŚCI – ANALIZA DOŚWIADCZANIA WŁASNEJ STAROŚCI - dr Marcin Muszyński

  UCZENIE SIĘ DOROSŁYCH W ZABAWIE - dr Wojciech Świtalski

  AUTOKREACJA MAŁŻONKÓW BEZDZIETNYCH DO WIELOWYMIAROWEGO RODZICIELSTWA ADOPCYJNEGO - dr hab. Arkadiusz Wąsiński

  TRANSFORMATYWNE UCZENIE SIĘ W COACHINGU - dr Monika Chmielecka
  PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ KATEDRĘ ANDRAGOGIKI I GEROTNOLOGII SPOŁECZNEJ


   ELMII -- ENHANCING LABOUR MARKET INTEGRATION OF ELDERLY FAMILY CARERS THROUGH SKILLS IMPROVING

   Opis projektu

   MIEJSCA W PRZESTRZENI MIASTA I ICH FUNKCJE W ŚWIETLE BIOGRAFICZNYCH NARRACJI

   Opis projektu

   LIVES IN CHANGING - A MULTICULTURAL APPROACH OF INITIAL EXPECTATIONS (THE BEFORE), LEARNING PROCESS (THE DURING) AND THE FINAL OUTCOMES (THE AFTER)

   Opis projektu

    

   QUALIFICATION OF SENIORS COMING FROM RESTRUCTURING SECTORS FOR THE INTERGENERATIONAL KNOWLEDGE TRANSFER

   Opis projektu

    

   ADULTS MENTORING

   Opis projektu