Publikacje z udziałem Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej

 

Autokreacja małżonków...

Arkadiusz Wąsiński


spis treści

Transformacja w coachingu

Monika Chmielecka


spis treści

Starość w nurcie życia

red.Elżbieta Dubas
Marcin Muszyński

spis treści

Stałość i zmienność w biografii

red.Elżbieta Dubas
Anna Gutowska

spis treści

 

Uczenie się z własnej biografii

red.Elżbieta Dubas
Wojciech Świtalski

spis treści

Uczenie się z biografii Innych

red.Elżbieta Dubas
Wojciech Świtalski

spis treści

Biografie edukacyjne Wybrane konteksty

red.Elżbieta Dubas
Joanna Stelmaszczyk

spis treści

Biografie i uczenie się

red.Elżbieta Dubas
Joanna Stelmaszczyk

spis treści

 

Czas i miejsce w biografii


red. Elżbieta Dubas
Anna Gutowska

spis treści

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

red.Elżbieta Dubas
Marcin Muszyński

spis treści

Starość w Polsceaut. A. Fabiś, M. Muszyński, Ł. Tomczyk, M. Zrałek

spis treści

Learning in Life Stream


red.Elżbieta Dubas
Marianne Friese

spis treści

 

Międzypokoleniowe uczenie się


red. Marcin Muszyński


spis treści

Starość w kontekście społecznym i zdrowotnym

red.Marcin Muszyński


spis treści

Społeczne wymiary starzenia się


red. Artur Fabiś
Marcin Muszyński

spis treści

Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+


red.Elżbieta Dubas, Jacek Pyżalski, Marcin Muszyński, Jana Rapuš Pavel

spis treści

 

Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych

red. Elżbieta Dubas, Hartmut Griese

spis treści

Uniwersalia w międzykulturowym porównaniu

red. Elżbieta Dubas,
Hartmut Griese,
Małgorzata Dzięgielewska

spis treści

Człowiek dorosły istota /nie/znana


red. Elżbieta Dubas


spis treści

Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii

red. Elżbieta Dubas


spis treści