PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z COACHINGIEM - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Praktyki pedagogiczne śródroczne, techniki pracy umysłowej, dydaktyka dorosłych, wprowadzenie do coachingu, warsztat pracy coacha, diagnostyka andragogiczna, andragogika pracy z coachingiem zawodowym, projektowanie andragogiczne i gerontologiczne, warsztaty kompetencyjne, edukacja gerontologiczna, warsztaty przyszłości, komunikacja społeczna i coaching relacji, instytucje wsparcia społeczno-edukacyjnego, andragogika czasu wolnego, działania twórcze w edukacji dorosłych, warsztaty biograficzne, andragogika rodziny i life coaching, e-learning w edukacji dorosłych.

 

PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z COACHINGIEM - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Teoretyczne podstawy coachingu, auksologia andragogiczna i coaching rozwojowy, gerontologia społeczna, poradnictwo andragogiczne, biograficzność w andragogice, edukacja dorosłych na odległość, metodyka coachingu, wykład monograficzny