Zebrania Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej UŁ

w roku ad. 2020/21, MS Teams, godz. 16:00 – 20.00

 

30.09. 2020 Zebranie robocze przed nowym rokiem akademickim godz. 17.00

 • przygotowania do IV Zjazdu Andragogicznego

 • bieżące informacje o pracach nad publikacjami naukowymi i udziałem w konferencjach naukowych

 • bieżące informacje dotyczące projektów badawczych realizowanych (AG i in.)

 • aktualizacja sylabusów przedmiotowych w wersji papierowej i elektronicznej

 • aktualizacja obciążeń dydaktycznych i inne bieżące sprawy dydaktyczne, w tym praca zdalna i/lub hybrydowa

 • indywidualne programy pracy naukowej na bieżący rok akademicki (wersja papierowa/elektroniczna)

 • plan współpracy z pracodawcami na rok akad. 2020/2021 (WŚ) – dyskusja

 • sprawozdanie z jakości kształcenia (materiały, dyskusja)

 

14.10. 2020 Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2020/21, godz. 12:00, sala Rady Wydziału

 • Ze względu na reżim sanitarny w uroczystości w sali Rady Wydziału mogą wziąć udział Kierownicy jednostek lub po jednej osobie z danej jednostki, oddelegowanej do uczestniczenia w tej uroczystości. Pozostali członkowie społeczności naszego Wydziału będą mogli uczestniczyć w uroczystości zdalnie. Link do transmisji:You Tube

 

21.10. 2020 referat naukowy – dr Anna Gutowska

 • Stan prac redakcyjnych VIII tomu serii wydawniczej „Biografia i badanie biografii (ED, AW)

 

25.11.2020 referat naukowy – dr Marcin Muszyński

 • sprawozdanie ze współpracy z pracodawcami za rok 2020 do 5 grudnia (WŚ)

 

16.12.2020 zebranie świąteczne, podsumowanie roku 2020

 • w przygotowaniu sprawozdania indywidualne za rok 2020, aktualizacja CV i inne

 

20.01.2021 referat naukowy – dr Wojciech Świtalski

 • wnioski o Nagrodę MEN, wnioski o odznaczenia państwowe i inne

 

24.03.2021 referat naukowy – dr Justyna Sztobryn-Bochomulska

 • zebranie dydaktyczne po semestrze zimowym (protokół JSB)

 

21.04.2021 referat naukowy – dr Arkadiusz Wąsiński

 • plany urlopów wypoczynkowych 2021

 

19.05.2021 referat naukowy – prof. dr hab. Elżbieta Dubas

 • wnioski o nagrody Rektora UŁ za publikacje

 • zgłoszenia konferencji własnych

 • plan egzaminów dyplomowych (koordynuje AG)

 

23.06.2021 referat naukowy – termin doodatkowy

 • wnioski o Medale za Chlubne Studia (do 31 października)

 • plan obciążeń dydaktycznych na kolejny rok akademicki

 • zebranie dydaktyczne po semestrze letnim - dyskusja nad zrealizowanymi programami kształcenia i przygotowania do sesji egzaminacyjnej. Praktyki pedagogiczne (AG). Egzaminy dyplomowe – podział zadań i terminy (AG), protokół z zebrania dydaktycznego (JSB ).

 

28-29.06.2021IV ZJAZD ANDRAGOGICZNY

 

22.09.2021 zebranie robocze przed nowym rokiem akademickim (godz. 17.00)

Zakres zadań realizowanych podczas zebrań KATEDRY będzie uszczegóławiany na bieżąco. Realizacja projektów badawczych i innych zadań nie mieszczących się w powyższym wykazie odbędzie się w dodatkowych terminach.

Urlop należy planować między 17 lipca a 15 września