Zebrania Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej UŁ

w roku ad. 2021/2022 , ul. Pomorska 46/48, budynek B, p. 113, godz. 16.00 – 20.00

 

23.09. 2021 (godz. 16.00 ) Zebranie robocze przed nowym rokiem akademickim

 • bieżące informacje o pracach nad publikacjami naukowymi i udziałem w konferencjach naukowych

 • przygotowania do oceny okresowej pracowników

 • bieżące informacje dotyczące projektów badawczych realizowanych (AG i in.)

 • aktualizacja sylabusów przedmiotowych w wersji papierowej i elektronicznej

 • aktualizacja obciążeń dydaktycznych i inne bieżące sprawy dydaktyczne

 • indywidualne programy pracy naukowej na bieżący rok akademicki (wersja papierowa/elektroniczna)

 • plan współpracy z pracodawcami na rok akad. 2021/2022 (WŚ) – dyskusja

 • sprawozdanie z jakości kształcenia (materiały, dyskusja)

 

? 2021 Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2021/22, godz. ?, aula im. Wacława Szuberta ?

 

21.10. 2021 referat naukowy – dr Anna Gutowska

 • Stan prac redakcyjnych nad kolejnym tomem z serii „Biografia i badanie biografii

 

18.11.2021 referat naukowy – dr Marcin Muszyński

 • sprawozdanie ze współpracy z pracodawcami za rok 2021 do 5 grudnia (WŚ)

 

16.12.2021 zebranie świąteczne, podsumowanie roku 2021

 • w przygotowaniu sprawozdania indywidualne za rok 2021, aktualizacja CV i inne

 

20.01.2022 referat naukowy – dr Wojciech Świtalski

 • wnioski o Nagrodę MEN, wnioski o odznaczenia państwowe i inne

 

17.03.2022 referat naukowy – dr Justyna Sztobryn-Bochomulska

 • zebranie dydaktyczne po semestrze zimowym (protokół JSB)

 

28.04.2022 referat naukowy – dr hab. Arkadiusz Wąsiński

 • plany urlopów wypoczynkowych 2022

 

19.05.2022 referat naukowy – prof. dr hab. Elżbieta Dubas

 • wnioski o nagrody Rektora UŁ za publikacje

 • zgłoszenia konferencji własnych

 • plan egzaminów dyplomowych (koordynuje AG)

 

23.06.2021 referat naukowy – dr Monika Chmielecka

 • wnioski o Medale za Chlubne Studia (do 31 października)

 • plan obciążeń dydaktycznych na kolejny rok akademicki

 • zebranie dydaktyczne po semestrze letnim - dyskusja nad zrealizowanymi programami kształcenia i przygotowania do sesji egzaminacyjnej. Praktyki pedagogiczne (AG). Egzaminy dyplomowe – podział zadań i terminy (AG), protokół z zebrania dydaktycznego (JSB ).

 

27-29.06.2022IV ZJAZD ANDRAGOGICZNY

 

22.09.2022 zebranie robocze przed nowym rokiem akademickim (godz. 17.00)

Zakres zadań realizowanych podczas zebrań KATEDRY będzie uszczegóławiany na bieżąco. Realizacja projektów badawczych i innych zadań nie mieszczących się w powyższym wykazie odbędzie się w dodatkowych terminach.

Urlop należy planować między 17 lipca a 15 września